Voorwaarden ouderenregeling aangepast, jaarverslagen 2016 online en veel meer online lezen  |  afmelden
Nieuwsbrief
voor werkgevers
25 juli 2017
 
 
In deze nieuwsbrief
Herstel verloopt gestaag maar is nog niet voldoende
Nieuwe CAO Metaal en Techniek
Overgangsaanspraken 2018 toegekend
Voorwaarden ouderenregeling aangepast
Generatiepact per 1 januari 2018 voor jong en oud
Onze jaarverslagen 2016 staan online
Wist u dat...?
Veelgestelde vragen
 
Herstel verloopt gestaag maar is nog niet voldoende
In het tweede kwartaal van 2017 steeg de actuele dekkingsgraad van PMT geleidelijk tot 100,7%. De rentestijging en de lichte waardestijging van aandelen en onroerend goed waren de belangrijkste factoren hiervoor. De vastrentende beleggingen in de matchingportefeuille daalden in waarde door de rentestijging. Toch is de rentestijging positief omdat de pensioenverplichtingen daardoor nog sterker in waarde daalden. “We zitten nu op een actuele dekkingsgraad van 100,7% en een beleidsdekkingsgraad van 96,6%. Dat is een mooie ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet”, zeggen Jan Berghuis en Benne van Popta, werknemers- en werkgeversvoorzitter van PMT. “We zijn nog ver verwijderd van de 104,3% die we aan het einde van 2019 nodig hebben om verlaging van pensioenen te voorkomen.”
Lees het volledige nieuwsbericht
 
Nieuws
 
Nieuwe CAO Metaal en Techniek
PMT heeft sinds 1 mei 2017 een nieuwe CAO. Enkele hoofdpunten:
 • looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019 (25 maanden)
 • loonsverhoging van in totaal 4,16%:
  - per 1 augustus 2017: 1,75%
  - per 1 januari 2018: 0,35%
  - per 1 juli 2018: 1,75%
  - per 1 januari 2019: 0,31%
 • generatiepact: mogelijkheid korter werken voor ouderen, nieuwe vaste banen voor jongeren
 • vakvolwassen loon vanaf 22 jaar (in plaats vanaf 23 jaar)
 • geen verslechtering ouderenregelingen
 • extra investeren in opleidingen.

Ga voor meer informatie naar de website van FNV en FWT.
 
Overgangsaanspraken 2018 toegekend
overgangsregeling
Op advies van PMT heeft de Vakraad besloten om de voorwaardelijke overgangsaanspraken toe te kennen aan werknemers die in 2018 62 jaar of ouder zijn, aan de reglementaire voorwaarden voor de overgangsregelingen voldoen en in 2018 met pensioen gaan. Net als in voorgaande jaren zijn de overgangsaanspraken toegekend voor 85%.
Lees het nieuwsbericht
Voorwaarden ouderenregeling aangepast
ouderenregeling
Vanwege nieuwe CAO-afspraken is vanaf 1 mei 2017 de voorwaarde aangepast van de ouderenregeling voor werknemers die werkloos zijn. Voor werknemers van wie de ontslagdatum op of na 1 mei 2017 ligt, geldt de voorwaarde dat het ontslag niet door zijn/haar eigen schuld moet zijn. Lees meer hierover in onze nieuwe beleidsregels (PDF).
Lees de beleidsregels
 
Generatiepact per 1 januari 2018 voor jong en oud
  generatiepact
Naast het deeltijdpensioen bij PMT is er nu een generatiepact die oudere werknemers de gelegenheid biedt om minder te gaan werken en zo gezond hun pensioen te halen. Dit generatiepact is afgesloten door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector en gaat per 1 januari 2018 in. U kunt hierover contact opnemen met uw eigen werkgeversorganisatie, UNETO VNI, BOVAG of Metaalunie. Het generatiepact biedt jongeren ook de kans aan de slag te gaan met een vaste baan. Er is sprake van een zogeheten dubbele vrijwilligheid:
 • Een oudere werknemer kan ervoor kiezen korter te gaan werken tegen behoud van een bepaald percentage van het loon en met behoud van de volledige pensioenopbouw.
 • De werkgever mag zelf bepalen of hij hiermee wel of niet akkoord gaat.
Door het gedeeltelijk terugtreden van oudere werknemers ontstaan vacatures die door jongere werknemers kunnen worden vervuld.
 
Onze jaarverslagen 2016 staan online
jaarverslag
Onlangs hebben we onze jaarverslagen 2016 gepubliceerd. Een jaar waarin de financiële positie van PMT zorgelijk bleef. De beleggingen rendeerden goed, maar konden het effect van de lage rente niet goedmaken. Nieuw dit jaar is het verkorte jaarverslag 2016.
Bekijk ze hier:
Wist u dat...?
werkgever
Als u salarismutaties vóór 7 augustus 2017 aan ons doorgeeft via www.inzendportaal.nl, verwerkt PMT deze mutaties nog op de factuur van het derde kwartaal 2017.
U de kwartaalfactuur van PMT ook online kunt bekijken op www.bpmtonline.nl en dat u daar zelfs een PDF van kunt downloaden.
Uw werknemer snel kan controleren op onze website of zijn of haar pensioen goed is geregeld?
 
Ga voor meer nieuws naar onze website
 
Veelgestelde vragen
meer veelgestelde vragen
 
Geef mutaties door via Inzendportaal.nl
Met Inzendportaal.nl geeft u diverse werknemermutaties door, zoals indienst- en uitdiensttredingen en dienstverbandwijzigingen. Bij vragen, neem contact op met uw accountbeheerder.
inzendportaal.nl
 
Wat speelt er in de sociale media?
via Twitter: @pmt_pensioen
Op donderdag 20 juli 2017
Herstel dekkingsgraad verloopt gestaag maar is nog niet voldoende. Klik hier voor het gehele bericht.
Volg pmt op facebook
 
Volg pmt op twitter
Volg pmt op linkedin
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
Volg ons
Facebook   Twitter   Linkedin
© 2017 PMT
Privacy statement  -   Disclaimer