Nieuwe voorzitter Jos Brocken en informatie voor uw werknemers online lezen  |  afmelden
Nieuwsbrief
voor werkgevers
14 maart 2018
 
 
In deze nieuwsbrief
Heeft u de salarisopgave 2018 al ingestuurd?
Jos Brocken nieuwe (werknemers)voorzitter
Stap voor stap herstel: geen korting in 2018
Met pensioen gaan: webinar voor uw werknemers
PMT bespaart CO2 met verduurzamen woningen
Een bijzondere regeling voor remigratie
PMT Online Panel: op zoek naar leden tot 50 jaar!
Wist u dat...?
Veelgestelde vragen
 
Heeft u de salarisopgave 2018 al ingestuurd?
Meer dan de helft van de werkgevers heeft de salarisopgave 2018 via Inzendportaal.nl ingestuurd. Als u de salarisopgave voor 5 februari heeft ingestuurd, dan is deze verwerkt op de eerste factuur. Als u de salarisopgave na 5 februari heeft ingestuurd, dan ziet u de correcties terug op de tweede factuur. Stuur de salarisopgave uiterlijk eind april in via Inzendportaal.nl.
Direct naar Inzendportaal.nl
 
Nieuws
 
Jos Brocken nieuwe (werknemers)voorzitter
Jos_Brocken_250.jpg
Jos Brocken is met ingang van dit jaar benoemd als werknemersvoorzitter van pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT). Hij volgt Jan Berghuis op, die per 31 december 2017 met pensioen is gegaan.

Brocken was al langer bestuurslid van PMT en ook landelijk bestuurder voor de sectoren metaal en techniek en metalektro voor FNV. Bij PMT zijn de werknemers- en werkgeversvoorzitter afwisselend voorzitter van het bestuur. Dit jaar is Jos Brocken de voorzitter.
Wat kunt u van Jos verwachten?
Stap voor stap herstel: geen korting in 2018
ouderenregeling
De beleidsdekkingsgraad van PMT is in het laatste kwartaal van 2017 verder gestegen naar 100,6%. Daarmee kwam de beleidsdekkingsgraad voor het eerst sinds lange tijd boven 100%. “PMT hoeft daarom de pensioenen in 2018 niet te verlagen. Dat is goed nieuws”, zegt Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT. “Door de stijgende rente en oplopende aandelenkoersen was 2017 een uitstekend jaar voor de dekkingsgraad. Maar we zijn er nog niet, want de reserves van het fonds zijn nog niet op het gewenste niveau van 104,3% om verlaging van pensioenen in 2019 te voorkomen.”
Hoe hoog is de dekkingsgraad nu?
 
Met pensioen gaan: webinar voor uw werknemers
webinar_img  
Wat komt er allemaal kijken bij het met pensioen gaan? Voor werknemers die meer willen weten over dit moment organiseert PMT op donderdag 19 april een webinar. In dit webinar gaan we in op de keuzemogelijkheden die onze pensioenregeling biedt.
aanmelden voor het webinar
 
PMT bespaart CO2 met verduurzamen woningen
werknemerspmt_img
PMT heeft sinds 2012 via zijn uitvoeringsorganisatie MN en bouwbedrijf BAM Wonen 1.249 woningen verduurzaamd. De projecten hebben geleid tot een besparing van 1,5 miljoen kilogram CO2. De woningen zijn op diverse manieren verduurzaamd. Bijvoorbeeld door het vervangen van verouderde verwarmingsketels, het plaatsen van HR++ glas en het aanbrengen van dakisolatie. Per huishouden leidde dat tot een energierekening die gemiddeld € 37,55 per maand lager uitviel. Veel woningen zijn van een energielabel E of F verbeterd naar gemiddeld een energielabel B.
Lees het nieuwsbericht
Een bijzondere regeling voor remigratie
eerdermetpensioen_img
Begin jaren zestig werden gastarbeiders uit diverse landen naar Nederland gehaald voor de zware industrie, waaronder metaal en techniek. Het ging om Zuid-Europese, Turkse en Marokkaanse migranten. Met hun komst werd na verloop van tijd de vraag actueel of hun verblijf definitief of tijdelijk zou zijn. Vooral daar sommige migranten geen perspectief meer hadden op een baan. Voor deze personen heeft de overheid uiteindelijk een bijzondere regeling opgezet: de remigratie-uitkering, vastgelegd in de Remigratiewet. Ook Surinamers, voormalig Joegoslaven en vluchtelingen behoren tot de doelgroep van de wet.
Ook voor uw werknemers van belang?
 
PMT Online Panel: op zoek naar leden tot 50 jaar!
 
Heeft u werknemers in de leeftijd tot 50 jaar? Dan nodigen we hen van harte uit om deel te nemen aan het PMT Online Panel. Via het PMT Online Panel kunnen deelnemers en gepensioneerden op een gemakkelijke manier regelmatig digitaal hun mening geven over verschillende onderwerpen. Daarmee kan PMT zijn dienstverlening verder verbeteren. Iedereen die pensioen opbouwt of een pensioenuitkering van PMT ontvangt, kan lid worden. Om zo representatief mogelijk onderzoek te kunnen doen, zijn vooral jongeren erg welkom.
Meer weten?
 
Wist u dat...?
Sinds 1 december 2017 waardeoverdracht weer mogelijk is? Alle aanvragen, oude en nieuwe, hebben we weer in behandeling genomen. Lees hier het nieuwsbericht.

Paul Amels de nieuwe voorzitter is van het verantwoordingsorgaan en Peter Tolsma de vicevoorzitter?

Het formulier om werknemers aan te melden voor het generatiepact beschikbaar is op Inzendportaal.nl?
 
Ga voor meer nieuws naar onze website
 
Veelgestelde vragen
meer veelgestelde vragen
 
Andere geïnteresseerden voor de nieuwsbrief?
Heeft u collega’s of kent u andere werkgevers/administratiekantoren voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief door en laat de ander zich aanmelden. Dit kan eenvoudig op onze website. Dan is hij/zij op de hoogte van het belangrijke pensioennieuws van PMT voor zijn werknemers.
aanmelden voor werkgeversnieuwsbrief
 
Geef mutaties door via Inzendportaal.nl
Met Inzendportaal.nl geeft u diverse werknemermutaties door, zoals indienst- en uitdiensttredingen en dienstverbandwijzigingen. Bij vragen, neem contact op met uw accountbeheerder.
inzendportaal.nl
 
Wat speelt er in de sociale media?
via Facebook: @pmtpensioen
Op maandag 12 maart 2018
Jos Brocken: “Fondsen moeten fiscale mogelijkheden voor vroegpensioen terugkrijgen en Nederland zou opnieuw goed moeten kijken of een eerdere AOW voor mensen die jong begonnen zijn met werken niet toch mogelijk is.”
http://bit.ly/2p5vNms
Volg pmt op facebook
 
Volg pmt op twitter
Volg pmt op linkedin
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
 
Volg ons
Facebook   Twitter   Linkedin
© 2018 PMT
Privacy statement  -   Disclaimer