'Door de belangrijkste risico's te delen, zijn we uiteindelijk allemaal beter af' online lezen  |  afmelden
Nieuwsbrief
voor werkgevers
19 oktober 2018
 
 
In deze nieuwsbrief
Premie en franchise al bekend voor 2019
'Hoog tijd voor een nieuw pensioen'
Pensioenleeftijd werknemers blijft stijgen
Uw werknemer kan uitzicht hebben op extra pensioen uit de overgangsregelingen
Impact investeringen: beleggen in oplossingen
Kort nieuws
Veelgestelde vragen
 
Premie en franchise al bekend voor 2019
In 2019 daalt het premiepercentage van 22,6% naar 22,2% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van het salaris waarover uw medewerker pensioen opbouwt. Dit bestaat uit pensioengevend salaris tot de salarisgrens, verminderd met de franchise. De franchise is voor 2019 vastgesteld op € 14.554 (2018: € 14.704). Alle kengetallen 2019 voor uw administratie vindt u in de Feiten & Cijfers 2019. Deze wordt eind december 2018 naar u toegestuurd en staat dan ook op onze website.
 
'Hoog tijd voor een nieuw pensioen'
In de plannen van het kabinet die op Prinsjesdag werden gepresenteerd was nog weinig nieuws over pensioen te lezen. Ondertussen wordt de druk op de regering en de sociale partners opgevoerd om te komen met plannen voor een herziening van het pensioenstelsel. Samen met 4 andere grote pensioenfondsen riep PMT de onderhandelende partijen op te komen tot een nieuw solidair en collectief pensioen: 'Wij geloven in een pensioen dat je sámen regelt. Want door samen de belangrijkste risico’s te delen, zijn we uiteindelijk allemaal beter af.
Lees hier het artikel
 
Nieuws
 
Pensioenleeftijd werknemers blijft stijgen

In 2018 stijgt de gemiddelde leeftijd waarop werknemers in de sector metaal en techniek met pensioen gaan met 5 maanden naar 65 jaar en 2 maanden. In 2017 was de gemiddelde leeftijd nog 64 jaar en 9 maanden. In Nederland lag deze leeftijd in 2017 op 64 jaar en 10 maanden.

Bijna 66% van de werknemers in onze sector gaat met AOW-leeftijd met pensioen. In 2017 was dat nog 61%. Hoe deze cijfers voor heel Nederland uitvallen, kunt u lezen in het nieuwsbericht van het CBS.
Lees verder op cbs.nl
Uw werknemer kan uitzicht hebben op extra pensioen uit de overgangsregelingen
Als uw werknemer vanaf 31 december 1998 actief werkzaam is in de sector metaal en techniek of in de metalektro, dan heeft hij of zij mogelijk recht op extra pensioen uit de overgangsregelingen. Dat ziet uw werknemer op zijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Maar ook als er geen pensioen uit overgangs­regelingen op het UPO staat, kan uw werknemer er toch recht op hebben. PMT wil iedereen die uitzicht heeft op pensioen uit de overgangs­regelingen vóór eind 2020 in beeld hebben. Door een paar vragen te beantwoorden, kan uw werknemer zien of hij voor de overgangsregelingen in aanmerking komt.
informeer uw werknemer
 
Impact investeringen: beleggen in oplossingen
windmolens.png  
PMT belegt het geld dat u en uw werknemer inleggen op een verantwoorde manier. Natuurlijk staat daarbij een goed financieel rendement voorop. We beleggen graag in bedrijven die ook een positieve bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat noemen we ‘impact investeringen’.

Met impact investeringen streeft PMT naar financieel rendement én positieve effecten op mens, milieu en maatschappij. PMT heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in windmolenparken op land en zonne-energieparken in West-Europa. Ook zijn woningen waarin PMT investeert duurzamer gemaakt door het plaatsen van energiezuinige HR-ketels en dubbel glas en het aanbrengen van isolatie.
meer weten?
 
Kort nieuws
  • De regels voor kleine pensioenen zijn aangepast. Uw werknemer leest er meer over in ons nieuwsbericht.
  • In november organiseren we een webinar voor uw werknemers. Het webinar is een vervolg op het webinar over de keuzemogelijkheden van onze pensioenregeling. Deze kunt u hier nog terugkijken.
  • Het verantwoordingsorgaan is vernieuwd: hier vindt u de vertegenwoordigers van werkgevers.
 
Ga voor meer nieuws naar onze website
 
Veelgestelde vragen
 
Geef mutaties door via Inzendportaal.nl
Via Inzendportaal.nl geeft u veranderingen door in de gegevens van uw werknemer, zoals in en uit dienst gaan en andere wijzigingen in het dienstverband. Bij vragen, neem contact op met uw accountmanager.
inzendportaal.nl
 
Andere geïnteresseerden voor de nieuwsbrief?
Heeft u collega’s of kent u andere werkgevers/administratiekantoren voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur deze nieuwsbrief door en laat de ander zich aanmelden. Dit kan eenvoudig op onze website.
aanmelden voor werkgeversnieuwsbrief
 
Wat speelt er in de sociale media?
via Twitter: @PMT_pensioen
Op donderdag 18 oktober 2018
"De dekkingsgraad stijgt nu langzaam, maar de kans op verlagen is nog steeds reëel aanwezig", aldus Jos Brocken, voorzitter PMT. Lees verder.
Volg pmt op facebook
 
Volg pmt op twitter
Volg pmt op linkedin
Volg ons
Facebook   Twitter   Linkedin
© 2018 PMT
Privacy statement  -   Disclaimer